ثبت و ارسال رزومه، درخواست همکاری، ایده‌ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات